Chór mieszany

Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego powstało w 2011 roku. Jego celem jest kształtowanie świadomości muzycznej i dawanie radości wspólnego muzykowania i dzieciom, i dorosłym. Towarzystwo sprawuje pieczę nad czterema chórami: dwoma dziecięcymi (młodszym i starszym), kameralnym oraz dorosłym mieszanym, skupiającym w większości wychowanków Władysława Skoraczewskiego. Ten rodowód sprzyja wielopokoleniowemu rodzinnemu muzykowaniu. Wszystkie chóry pracują pod dyrekcją Danuty Chmurskiej.

 

Pięć lat działalności Towarzystwa przyniosło wiele dokonań, do których należały:

– kilkakrotne wykonanie Mszy Koronacyjnej W.A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;

– kilkakrotne wykonanie Requiem W.A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;

nagranie płyty z kolędami i pastorałkami w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego („21 kolęd z akredytacją, Sinfonia Viva i Goście”);

wykonanie cyklu koncertów z piosenkami Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), m.in. w ramach festiwali „Niewinni czarodzieje”, przez grupę kameralną Kalorynki;

– udział w koncercie „Warszawiacy śpiewają nie/zakazane piosenki” na pl. Piłsudskiego 1 sierpnia 2011 roku;

koncert Moniuszkowski w Łazienkach Królewskich z pieśniami i fragmentami oper Stanisława Moniuszki;

– cykl koncertów patriotycznych;

warszawskie prawykonanie kompozycji Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” w koncercie „Z tangiem w Nowy Rok” w Filharmonii Narodowej (styczeń 2014) oraz powtórne wykonanie tego samego utworu z udziałem kompozytora (w partii fortepianowej) i prof. Klaudiusza Barana w partii bandoneonu (listopad 2014);

  • koncert-spektakl „Świąteczna dedykacja” (grudzień 2014) na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, z kolejnym wykonaniem (w I części) mszy Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego; Izabella Kłosińska – sopran, Klaudiusz Baran – bandoneon; oraz (w II części) kolędami pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza; soliści: Izabella Kłosińska, Rafał Bartmiński.
  • Udział w 20-leciu wykonania utworu Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” w Carnegie Hall w Nowym Jorku pod batutą kompozytora (kwiecień 2016). Chór mieszany Artos został zaproszony do tego wydarzenia przez Martina Palmeriego oraz Distinguished Concerts International New York
  • Towarzystwo we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową wyprodukowało spektakl operowy „Bajko, gdzie jesteś?” dedykowany dzieciom.

Reżyserem spektaklu jest Beata Redo-Dobber, dyrektorem artystycznym Danuta Chmurska, a w przedstawieniu występują: 100-osobowy chór dziecięcy ARTOS, Sambor Czarnota, Marek Pituch, Magdalena Idzik i inni znakomici artyści.

Spektakl jest kolejnym wydarzeniem artystycznym zespołu skupiającym się na rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, ale także pogłębianiu pasji dorosłych członków zespołu.

  • Udany występ w Carnegie Hall wiosną 2016 roku oraz liczne pozytywne recenzje   zaowocowały zaproszeniem do kolejnego prestiżowego wydarzenia: Premiery światowej utworu „Tango Credo” Martina Palmeriego w Avery Fisher Hall w Lincoln Center (Filharmonia Nowojorska) w kwietniu 2017 roku.