Chór mieszany

Chórzyści z chóru mieszanego Artos to w większości dorośli już wychowankowie naszego patrona, druha Władysława Skoraczewskiego – solisty Teatru Wielkiego Opery Narodowej i założyciela Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP. Chór mieszany Artos ma w swoim repertuarze klasykę muzyki chóralnej, kolędy oraz pieśni patriotyczne i okolicznościowe. Lata działalności Towarzystwa Muzycznego Artos przyniosły wiele dokonań chóru mieszanego Artos, m. in.:

  • Kilkukrotne wykonanie „Mszy Koronacyjnej” W.A.Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza
  • Kilkukrotne wykonanie „Requiem” W.A.Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza
  • Nagranie płyty z kolędami i pastorałkami w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego (21 kolęd z akredytacją, Simfonia VIVA i Goście)
  • Cykl koncertów z piosenkami Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), m.in. w ramach Festiwali Niewinni czarodzieje.
  • Występ na pl. Piłsudskiego 1 sierpnia 2011 roku w ramach koncertu „Warszawiacy śpiewają nie/zakazane piosenki“
  • Koncert Moniuszkowski w Łazienkach Królewskich z pieśniami i fragmentami oper tego kompozytora.
  • Warszawskie prawykonanie kompozycji Martina Palmeri „ Misa a Buenos Aires“ w koncercie „Z tangiem w Nowy Rok“ w Filharmonii Narodowej
  • Koncert w nowojorskiej Carnegie Hall z okazji 20-lecia prawykonania utworu „Misatango” pod dyrekcją argentyńskiego kompozytora Martina Palmeriego.