Dyrektor artystyczny

DANUTA CHMURSKA

Danuta Chmurska jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Artos oraz prezesem Towarzystwa Muzycznego „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego: Chór Mieszany Artos, Chór Dziecięco- Młodzieżowy Artos, Chór Chłopięcy.

Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia dyrygentury chóralnej w Bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Od dzieciństwa związana jest z Teatrem Wielkim Operą Narodową. Początkowo jako chórzystka w chórze dziecięco-młodzieżowym pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego, później jako asystentka Romualda Miazgi, a od 1981 roku do chwili obecnej jako pedagog muzyczny i specjalista, przygotowujący dziecięce partie solowe i chóralne do spektakli operowych, oratoryjnych, kantatowych, baletowych i teatralnych, m.in.:

 • „Turandot”,
 • „Cyganeria” Pucciniego,
 • „Carmen” Bizeta,
 • „Raj utracony” Pendereckiego,
 • „Borys Godunow”,
 • „Król Roger”,
 • „Dziadek do orzechów”,
 • „Dama pikowa Czajkowskiego”,
 • „Wozzeck Berga”,
 • „Kupiec wenecki”,
 • „Jacob Lenz”.

Współpracowała z wieloma znakomitymi dyrygentami, takimi jak: Jacek Kaspszyk, Tadeusz Wojciechowski, Andrzej Straszyński, Tomasz Radziwonowicz, Gabriel Chmura, Martin Palmeri, zyskując ich uznanie.
Do najważniejszych dotychczasowych wydarzeń chóralnych zalicza przygotowanie takich dzieł, jak:

 • „Requiem” i „Msza Koronacyjna” Mozarta,
 • „Stabat Mater” Pergolesiego,
 • „Misa a Buenos Aires/Misatango” Martina Palmeriego,
 • partie dziecięce w „Symfonii Tysiąca” Mahlera.

Do ostatnich sukcesów Danuta Chmurska  zalicza uroczysty koncert z okazji 20 rocznicy prawykonania utworu „Misa a Buenos Aires/Misatango”. W jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych świata – CARNEGIE HALL w Nowym Jorku, 17 kwietnia 2016 r.  Chór Mieszany Artos im. Władysława Skoraczewskiego miał zaszczyt wystąpić pod dyrekcją kompozytora Martina Palmeriego.

Rok 2016 to również prapremiera baśni muzycznej „BAJKO, GDZIE JESTEŚ?” Pauliny Zajkowskiej. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, na scenie  im. Stanisława Moniuszki , udział wziął  liczący ok. 150 osób Chór Mieszany Artos oraz Chór Dziecięco – Młodzieżowy Artos.

Chór Artos po raz drugi otrzymał  zaproszenie do wzięcia udziału s koncercie

Danuta Chmurska prowadzi chóry Towarzystwa Muzycznego Artos im. Władysława Skoraczewskiego: . Uczy, inicjuje i organizuje koncerty oraz  pozyskuje partnerów i sponsorów.