Towarzystwo Muzyczne Artos

Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego powstało w 2011 roku. Jego celem jest krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja polskich tradycji śpiewaczych . Pielęgnowanie tradycji, a jednocześnie dawanie radości wspólnego muzykowania dzieciom i dorosłym było juz celem patrona Chóru Artos Władysława Skoraczewskiego. Do dziś w opiece nad utalentowaną muzycznie grupą dzieci i młodzieży z chóru Artos, dyrekcja i pedagodzy chóru korzystają z jego metod muzycznych i wychowawczych.
Towarzystwo sprawuje pieczę nad wszystkimi chórami Artos, obecnie sa to: dziecięco-młodzieżowym chór Artos, chłopięcy chór Artos oraz „dorosły” mieszany chór Artos. ,Taki skład sprzyja wielopokoleniowemu rodzinnemu muzykowaniu.

Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego prowadzi kształcenie muzyczne chóru, przygotowuje chórzystów do spektakli oraz innych wydarzeń, organizuje koncerty i własne spektakle. Zajmuje się również pozyskiwaniem środków finansowych na wszystkie wydarzenia oraz polskie i zagraniczne wyjazdy związane z wymianą chórów i zespołów muzycznych czy uczestnictwo w prapremierach oraz spektaklach poza Polską. Towarzystwo wraz ze swoimi sponsorami i partnerami wydaje płyty, nagrywa teledyski oraz inne wydawnictwa z zakresu edukacji muzycznej. Angażuje się również w pomoc potrzebującym. Chór Artos regularnie wspiera instytucje, szpitale, biorąc udział w koncertach charytatywnych.

Wszystkie chóry pracują pod dyrekcją Danuty Chmurskiej – dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego ARTOS.