Towarzystwo Muzyczne Artos

Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego powstało w 2011 roku. Jego celem jest krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja polskich tradycji śpiewaczych . Pielęgnowanie tradycji, a jednocześnie dawanie radości wspólnego muzykowania dzieciom i dorosłym było juz celem patrona Chóru Artos Władysława Skoraczewskiego. Do dziś w opiece nad utalentowaną muzycznie grupą dzieci i młodzieży z chóru Artos, dyrekcja i pedagodzy chóru korzystają z jego metod muzycznych i wychowawczych.
Towarzystwo sprawuje pieczę nad wszystkimi chórami Artos, obecnie sa to: dziecięco-młodzieżowym chór Artos, chłopięcy chór Artos oraz „dorosły” mieszany chór Artos. ,Taki skład sprzyja wielopokoleniowemu rodzinnemu muzykowaniu.

Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego prowadzi kształcenie muzyczne chóru, przygotowuje chórzystów do spektakli oraz innych wydarzeń, organizuje koncerty i własne spektakle. Zajmuje się również pozyskiwaniem środków finansowych na wszystkie wydarzenia oraz polskie i zagraniczne wyjazdy związane z wymianą chórów i zespołów muzycznych czy uczestnictwo w prapremierach oraz spektaklach poza Polską. Towarzystwo wraz ze swoimi sponsorami i partnerami wydaje płyty, nagrywa teledyski oraz inne wydawnictwa z zakresu edukacji muzycznej. Angażuje się również w pomoc potrzebującym. Chór Artos regularnie wspiera instytucje, szpitale, biorąc udział w koncertach charytatywnych.

Wszystkie chóry pracują pod dyrekcją Danuty Chmurskiej – dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego ARTOS. Do tej pory  przyniosły wiele dokonań, do których należały:

 • wielokrotne wykonanie Mszy Koronacyjnej W. A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;
 • wielokrotne wykonanie Requiem W. A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;
 • nagranie płyty z kolędami i pastorałkami w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego („21 kolęd z akredytacją ,Sinfonia Viva i Goście”);
 • wykonanie cyklu koncertów z piosenkami Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), m.in. w ramach festiwalu „Niewinni czarodzieje”, przez nieistniejącą już grupę kameralną Kalorynki;
 • udział w koncercie „Warszawiacy śpiewają nie/zakazane piosenki” na pl. Piłsudskiego 1 sierpnia 2011 roku;
 • koncert Moniuszkowski w Łazienkach Królewskich z pieśniami i fragmentami oper Stanisława Moniuszki;
 • cykl koncertów patriotycznych;
 • warszawskie prawykonanie kompozycji Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” w koncercie „Z tangiem w Nowy Rok” w Filharmonii Narodowej (styczeń 2014) oraz powtórne wykonanie tego samego utworu z udziałem kompozytora (w partii fortepianowej) i prof. Klaudiusza Barana w partii bandoneonu (listopad 2014);
 • koncert – spektakl „Świąteczna dedykacja” (grudzień 2014) na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, z kolejnym wykonaniem (w I części) mszy Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego; Izabella Kłosińska – sopran, Klaudiusz Baran – bandoneon; oraz (w II części) kolędami pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza; soliści: Izabella Kłosińska, Rafał Bartmiński.
 • jubileuszowy koncert z okazji 20-tej rocznicy wykonania Misa a Buenos Aires Martina Palmeriego, który odbył się 17 kwietnia 2016 r. w najbardziej prestiżowej sali koncertowej świata Carnegie Hall w Nowym Jorku. Chór Artos jest pierwszym w historii kultury polskiej chórem mieszanym, który zaśpiewał w tej przepięknej sali.
 • zaproszenie